ลงนามถวายพระพร
พันธกิจ : 1.บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ 2.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ และการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปรของภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน 3.บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทำฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจด้านการเกษตร

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการต่อไป

- 28 ก.ย. 2562 (อ่านแล้ว 30 ครั้ง)
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

สภาพอากาศ/น้ำฝน/น้ำท่า


การปฏิบัติการฝนหลวง
ระบบสารสนเทศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
เข้าสู่ระบบรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ศูนย์ปฏิบัติการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (DOC)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การจัดการความรู้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เข้าสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฝนหลวง

E - Service

ติดต่อเรา
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวเรื่อง:
รายละเอียด:
รหัสยืนยัน:

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พิกัดละติจูด (Latitude) : 13.8499448
ลองจิจูด (Longitude) : 100.5749838

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 
โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th
อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th


Current date 25 Feb 2563 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557