ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 3 อัตรา ถึง 30 ส.ค. 62

23 สิงหาคม 2562 - 14:43 น. (อ่านแล้ว 442 ครั้ง)

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |