วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ

27 กันยายน 2562 - 16:12 น. (อ่านแล้ว 74 ครั้ง)
 

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และครอบครัวจงเสถียรธรรม เข้าร่วมพิธีฝังศพ นายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม นักบิน ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจฝึกบินเตรียมพร้อมการปฏิบัติการฝนหลวง โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานอัญเชิญดินพระราชทานฝังร่าง
ประกอบในพิธีฝังศพ (คริสต์ศาสนา) ณ สุสานคริสตจักรสะพานเหลือง ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |