วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบิน ชี้แจงกรณีเครื่องบินฝนหลวงประสบเหตุตกที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

27 กันยายน 2562 - 17:47 น. (อ่านแล้ว 74 ครั้ง)
 

ชี้แจงกรณีเครื่องบินฝนหลวงประสบเหตุตกที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบิน เปิดเผยถึงกรณีเครื่องบินฝนหลวงประสบเหตุตกที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. เครื่องบินแบบ CESSNA CARAVAN หมายเลข 1917 ได้ทำการบินในภารกิจฝึกบินเปลี่ยนแบบให้กับนักบินใหม่ โดยมี ร.อ ตฤณ อัมระนันท์ นักบิน ท4/หัวหน้า ทำหน้าที่ครูการบิน และนายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม นักบิน (พนักงานราชการ) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้รับการฝึกบิน ได้ทำการฝึกบิน ณ สนามบินกาญจนบุรี ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งหลังจากฝึกบินขึ้น – ลง ในวงจรเสร็จแล้ว ได้มีการฝึกบินทำท่าทางการบิน (Air Work) ในพื้นที่การฝึกด้านฝั่งตะวันตกของสนามบิน โดยขอบินแบบภายใต้การมองเห็นสภาพภูมิประเทศ (VISUAL TERRAN)

หลังจากนั้นในเวลาประมาณ 10.20 น. เจ้าพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ ได้ทำการติดต่อเครื่องบินเกษตร 1917 เพื่อขอทราบตำแหน่ง เนื่องจากจะมีอากาศยานผ่านในพื้นที่การฝึก แต่ไม่สามารถติดต่อได้ เจ้าพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศจึงได้ทำการติดต่อเป็นระยะ ๆ แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ ในเวลาต่อมาได้รับแจ้งจากมณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ว่ามีอากาศยานตกในพื้นที่ เจ้าพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศจึงแจ้งกองค้นหาและช่วยชีวิต และในขณะเดียวกันในพื้นที่ได้แจ้งกลับให้ทราบว่า พบเครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุและพบผู้เสียชีวิตทั้ง ๒ นายแล้ว โดยชุดปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที ซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น คาดว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากสภาพอากาศ ส่วนข้อเท็จจริง คณะกรรมการฯ จะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุต่อไป

อย่างไรก็ตาม นักบินทั้ง 2 นาย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้แก่ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ และโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวงส่วนพระองค์ และพวงมาลาหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพของร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ และนายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม และรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตลอดทั้งงาน อีกทั้งยังได้รับธงชาติประกอบเกียรติยศศพ เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในการปฏิบัติการฝนหลวงด้วยความเรียบร้อยตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

ทั้งนี้ ด้านการดูแลและสิทธิที่นักบินจะได้รับในการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ นักบิน ท4 จะได้รับบำเหน็จตกทอดสำหรับทายาท จำนวน 1,882,520 บาท เงินค่าช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) จำนวน 222,930 บาท เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ (สงเคราะห์) จำนวน 100,000 บาท กองทุนฝนหลวงฯ จำนวน 100,000 บาท กองทุนสวัสดิการกรมฯ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,410,450 บาท ส่วนนายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม นักบิน จะได้รับสิทธิจากกองทุนทดแทนจากการประสบอันตราย จำนวน 1,680,000 บาท เงินค่าช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) จำนวน 33,000 บาท เงินจากกองทุนฝนหลวง 100,000 บาท และเงินจากกองทุนสวัสดิการกรมฯ จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,818,000 บาท นายสุรสีห์ กล่าวทิ้งท้าย

*******************************

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
27 กันยายน 2562

\0 ความคิดเห็น | เขียนความคิดเห็น |