ลงนามถวายพระพร

ข่าวผู้บริหาร


วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับมอบเงินจำนวน 29,680 บาท จากนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อร่วมทำบุญให้กับครอบครัว ของ 2 นักบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งเสียชีวิต
- 30 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 60 ครั้ง)


วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ นักบิน ท.4/ครูฝึก โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครอบครัวอัมระนันท์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีและร่วมฟังพระธรรม
- 29 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 52 ครั้ง)

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. และ 18.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. และ 18.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. และ 18.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ นักบิน ท.4/ครูฝึก โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ ศาลา 10 วัดโสมนัสราชวรวิหาร ทั
- 28 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 54 ครั้ง)

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ นักบิน ท.4/ครูฝึก โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และคณะผู้บริหารภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบิน
- 27 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 53 ครั้ง)

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบิน ชี้แจงกรณีเครื่องบินฝนหลวงประสบเหตุตกที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบิน ชี้แจงกรณีเครื่องบินฝนหลวงประสบเหตุตกที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ชี้แจงกรณีเครื่องบินฝนหลวงประสบเหตุตกที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบิน เปิดเผยถึงกรณีเครื่องบินฝนหลวงประสบเหตุตกที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ว่
- 27 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 69 ครั้ง)

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีฯ ด้านบริหาร นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และครอบครัวจงเสถียรธรรม เข้าร่วมพิธีฝังศพ นายสุ
- 27 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 53 ครั้ง)

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวงส่วนพระองค์ และพวงมาลาหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวงส่วนพระองค์ และพวงมาลาหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวงส่วนพระองค์ และพวงมาลาหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม นักบิน ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจฝึกบินเตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหล
- 26 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 58 ครั้ง)

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวงส่วนพระองค์ และพวงมาลาหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวงส่วนพระองค์ และพวงมาลาหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวงส่วนพระองค์ และพวงมาลาหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ นักบิน ท.4/ครูฝึก ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจฝึกบินเตรียมพร้อมปฏิบั
- 26 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 31 ครั้ง)

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ นักบิน ท.4/ครูฝึก โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ นักบิน เจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ข้าราชกา
- 26 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 54 ครั้ง)

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน ในการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ร้อยเอก ตฤณ อัมระนันท์ นักบิน ท.4/ครูฝึก ณ ศาลา 10 วัดโสมนัสราชวรวิหาร โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า นายประภัตร โพสุธน นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษต
- 25 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 48 ครั้ง)

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด คร
- 23 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 65 ครั้ง)

วันที่ 21 กันยายน 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 21 กันยายน 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 21 กันยายน 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านกุดระงุม
- 21 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 61 ครั้ง)

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 20 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 20 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกษียณอายุราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก
- 21 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 59 ครั้ง)

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 93 ณ กรมประมง กรุงเทพมหานคร
- 20 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 52 ครั้ง)

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฝนหลวง น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ 9 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด
องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฝนหลวง น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ 9 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด
องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฝนหลวง น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ 9 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝ
- 17 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 84 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- 16 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 37 ครั้ง)

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสว
- 13 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 83 ครั้ง)

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายวราวุธ นินวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสภาพอากาศฝนหลวง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) ครบรอบ 37 ปี ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสต
- 12 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 109 ครั้ง)

วันที่ 8 กันยายน 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
วันที่ 8 กันยายน 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
วันที่ 8 กันยายน 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วยนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาควา
- 08 ก.ย. 2562
(อ่านแล้ว 101 ครั้ง)
Current date 25 Feb 2563 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557