งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

19 พฤศจิกายน 2561 - 13:35 น.

งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 สามารถชมและดาวน์โหลดรูปภาพได้ ที่นี่