ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

 

พื้นที่เป้าหมายของการปฏิบัติการฝนหลวง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 5 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
จังหวัดเป้าหมาย
เขื่อนเป้าหมาย
ลุ่มน้ำเป้าหมาย

 1. ศูนย์ฯ ภาคเหนือ

 - หน่วยฯ เชียงใหม่ (ศูนย์ฯ)

 - หน่วยฯ พิษณุโลก/แพร่

 - หน่วยฯ ตาก

  1. เชียงใหม่  

  2. ลำพูน

  3. ลำปาง    

  4. พะเยา

  5. เชียงราย

  6. แม่ฮ่องสอน

  7. ตาก

  8. พิษณุโลก

  9. แพร่

  10. น่าน

  11. พิจิตร  

  12. สุโขทัย

  13. อุตรดิตถ์

  14. กำแพงเพชร    

  15. เพชรบูรณ์

 1. ภูมิพล (ตาก)

 2. สิริกิติ์ (อุตรดิตถ์)

 3. แม่กวงอุดมธารา (เชียงใหม่)

 4. แม่งัดสมบูรณ์ชล (เชียงใหม่)

 5. กิ่วลม (ลำปาง)

 6. กิ่วคอหมา (ลำปาง)

 7. แควน้อยบำรุงแดน (พิษณุโลก)

1. สาละวิน

2. โขง (1)

3. กก

4. ปิง

5. วัง

6. ยม

7. น่าน

 2. ศูนย์ฯ ภาคกลาง  

 - หน่วยฯ นครสวรรค์ (ศูนย์ฯ) 

 - หน่วยฯ ลพบุรี

 - หน่วยฯ กาญจนบุรี

 1. นครสวรรค์               

 2. อุทัยธานี                       

 3. ชัยนาท                            

 4. ลพบุรี

 5. สิงห์บุรี  

 6. อ่างทอง

 7. สระบุรี

 8. อยุธยา

 9. สุพรรณบุรี

 10. กาญจนบุรี

 11. นครปฐม

 12. นนทบุรี

 13. ปทุมธานี                

 14. กรุงเทพฯ

 1. ทับเสลา (อุทัยธานี)

 2. ป่าสักชลสิทธิ์ (ลพบุรี)

 3. ศรีนครินทร์ (กาญจนบุรี)

 4. กระเสียว(สุพรรณบุรี)

 5. วชิราลงกรณ์ (กาญจนบุรี)

 1. เจ้าพระยา

 2. สะแกกรัง

 3. ป่าสัก

 4. ท่าจีน

 5. แม่กลอง

 3. ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  - หน่วยฯ ขอนแก่น (ศูนย์ฯ)

  - หน่วยฯ นครราชสีมา

  - หน่วยฯ อุบลราชธานี

  - หน่วยฯ อุดรธานี 

 1. ขอนแก่น 

 2. กาฬสินธุ์

 3. อุดรธานี

 4. บึงกาฬ

 5. มหาสารคาม

 6. ยโสธร

 7. ร้อยเอ็ด

 8. นครพนม

 9. เลย

 10. สกลนคร

 11. หนองคาย    

 12. หนองบัวลำภู 

 13. มหาสารคาม

 14. อุบลราชธานี 

 15. สุรินทร์    

 16. นครราชสีมา

 17. ชัยภูมิ

 18. บุรีรัมย์

 19. ศรีสะเกษ  

 20. อำนาจเจริญ

 1. อุบลรัตน์ (ขอนแก่น)

 2. จุฬาภรณ์ (ชัยภูมิ)

 3. ลำปาว (กาฬสินธุ์)

 4. ลำตะคอง (นครราชสีมา)

 5. ลำพระเพลิง (นครราชสีมา)

 6. ลำแซะ (นครราชสีมา)

 7. ห้วยหลวง (อุดรธานี)

 8. ลำนางรอง (บุรีรัมย์)

 9. ลำมูลบน (นครราชสีมา)

 10. ลำปลายมาศ (นครราชสีมา)

 11. น้ำอูน (สกลนคร)

 12. น้ำพุง (สกลนคร)

 13. เขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)

 1. โขง (2)

 2. ชี

 3. มูล
 

 4. ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

  - หน่วยฯ ระยอง (ศูนย์ฯ)

  - หน่วยฯ จันทบุรี

  - หน่วยฯ สระแก้ว

 

 1. ระยอง

 2. ชลบุรี

 3. ปราจีนบุรี

 4. ตราด

 5. สระแก้ว 

 6. จันทบุรี

 7. ฉะเชิงเทรา

 8. นครนายก

1. ขุนด่านปราการชล (นครนายก)

2. พระปรง (สระแก้ว)

3. สียัด (ฉะเชิงเทรา)

4. บางพระ (ชลบุรี)

5. ดอกกราย (ระยอง)

6. หนองปลาไหล (ระยอง)

7. ประแสร์ (ระยอง)

8. คลองพระพุทธ (จันทบุรี)

9. นฤบดินทรจินดา (ปราจีนบุรี)

10. คลองหลวง รัชโลธร (ชลบุรี)

1. ปราจีนบุรี

2. บางปะกง

3. โตนเลสาบ

4. ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย

 

5. ศูนย์ฯ ภาคใต้

 - หน่วยฯ สุราษฎร์ธานี (ศูนย์ฯ)

 - หน่วยฯ หัวหิน ประจวบฯ

 - หน่วยฯ หาดใหญ่ สงขลา

 - หน่วยฯ นครศรีธรรมราช

 

 1. ราชบุรี

 2. สมุทรปราการ 

 3. สมุทรสงคราม

 4. สมุทรสาคร

 5. Prachuap Khiri Khan

 6. เพชรบุรี

 7. ภูเก็ต

 8. สงขลา

 9. พัทลุง

 10. ตรัง

 11. พังงา

 12. สตูล

 13. สุราษฎร์ธานี 

 14. นครศรีธรรมราช

 15. กระบี่

 16. ชุมพร

 17. นราธิวาส

 18. ปัตตานี

 19. ยะลา

 20. ระนอง

1. แก่งกระจาน (เพชรบุรี)

2. ปราณบุรี (ประจวบคีรีขันธ์)

3. รัชชประภา (สุราษฎร์ธานี)

4. บางลาง (ยะลา)

 1. เพชรบุรี

2. ชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย

3. ชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้

4. ตาปี

5. ทะเลสาบสงขลา

6. ปัตตานี

7. ชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้

รวมทั้งหมด 5 ศูนย์ 77 จังหวัด 39 เขื่อน 25 ลุ่มน้ำ

 

รูปภาพแสดงสถานที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง