ติดตามการขอรับบริการฝนหลวง

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนที่ท่านระบุไว้ในฟอร์มขอรับบริการฝนหลวง

ขอรับบริการฝนหลวงออนไลน์

 

แบบฟอร์มขอรับบริการฝนหลวง
คู่มือการใช้งาน แบบฟอร์มขอรับบริการฝนหลวง
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการฝนหลวง
ระบบรายงานสถิติการขอรับบริการฝนหลวง