ข้อกำหนดในการขอรับบริการ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบขอรับบริการฝนหลวง

คำเตือน
ขอให้ท่านโปรดอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
 • 1) ผู้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการฝนหลวงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีบุคคลแอบอ้างเรียกร้องค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 02-109-5100 ต่อ 410
 • 2) ผู้ขอรับบริการกรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง หากพบว่าข้อมูลเป็นเท็จจะถือว่าเป็นโมฆะ
 • 3) ผู้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการฝนหลวงได้หลายพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามควรระบุพื้นที่ที่มีความเดือนร้อนมากที่สุดเป็นอันดับแรก เพราะอาจมีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ
 • 4) ผู้ขอรับบริการโปรดขอรับบริการฝนหลวงในจังหวัดที่มีเขตการรับผิดชอบเดียวกัน เพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีการแบ่งเขตพื้นที่ในการรับผิดชอบ ดังนี้
  • - ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคเหนือ : กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์
  • - ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคกลาง : กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี
  • - ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
  • - ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคตะวันออก : จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
  • - ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคภาคใต้ : กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ระนอง ราชบุรี สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี
 • 5) กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีข้อตกลงการให้บริการ และขั้นตอนการขอรับบริการฝนหลวง ดังนี้

ข้าพเจ้าได้อ่านทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขทุกประการ