ลงนามถวายพระพร

ติดตามข่าวสาร

อีเมล์:
ประเภทข่าวที่สนใจ:
ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้บริหาร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
องค์ความรู้
การพัฒนาระบบราชการ
กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/คําสั่ง
บุคลากร
การคลังและพัสดุ
การปฏิบัติการฝนหลวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง
ผลการปฏิบัติการ
ความรู้ด้านการปฏิบัติการฝนหลวง
ความรู้ด้านการบริหารจัดการการบิน
ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
แผนงานงบประมาณ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ต้นทุนผลผลิต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่างคุณลักษณะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผล (แบบ สขร.1)
รายงานย้อนหลังผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง
รายงานการเงิน
การปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติ
ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำสัปดาห์
ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำเดือน
ย้อนกลับCurrent date 25 Jan 2563 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557